Van de Voorzitter: April 2014

Wegseizoen 2014, de eerste trainingswedstrijden zijn al weer afgerond, diverse groepen hebben hun trainingskamp in Spanje opgeslagen, kortom de renner ontwaakt uit zijn winterslaap. Welke uitdagingen hebben we allemaal in het verschiet liggen?

De economische barometer mag dan wel een lichte verbetering tonen en beurshandelaren al een onverhuld optimisme tonen, echter voor het gros van de bedrijven is het nog hard werken om het hoofd boven water te houden. Dit merken we ook als vereniging direct. Sponsoren maken hun keuzes waaraan ze hun gelden besteden. Verenigingen en organisatoren van de evenementen zien een bron van inkomsten reduceren, dan wel opdrogen. Zelfs sponsoren die zich graag afficheren met het fietsen als breedtesport maken hun keuze. Concreet betekent dit dat we aan creatieve oplossingen moeten denken en wellicht onconventionele wegen moeten gaan bewandelen om toch duurzaam te kunnen groeien. Wellicht kunnen we hierbij gesteund worden door de Provincie Gelderland, die in haar beleidsplan Gelderland Sport! het wielrennen als een van de zes kernsporten heeft aangewezen.

De leden die de Algemene Jaarvergadering hebben bijgewoond, hebben notitie kunnen nemen van de groeiambitie van WV de IJsselstreek. Het aantrekkelijke programma bij de Elite/Belofte met de bijbehorende begeleiding heeft geresulteerd dat we in 2014 met een sterker en breder team aan de start zullen verschijnen. Het creëren van teamgeest en het voor elkaar iets over hebben is hierbij ook een belangrijke aspect. Dus hierbij hopen we dat het zich uiteindelijk gaat vertalen in uitslagen. Iets waarbij we wat terug kunnen doen richting onze sponsoren. En ook rekening houdend dat we voor mogelijk toekomstige sponsoren een aantrekkelijk uithangbord worden.

Een ander aandachtspunt is het creëren van een team van onze amateur licentiehouders. Dit jaar hebben we het genoegen dat we coördinator hiervoor hebben. De ambitie van de renners is geïnventariseerd en hierop volgend is in overleg met de renners een jaarplan opgesteld. We hopen dat ook hierbij teamgeest verder wordt ontwikkeld en WV de IJsselstreek bij de diverse wedstrijden ook als team in actie zal komen. Doelstelling is dat er een hoger ambitieniveau bij deze groep renners zal worden ontwikkeld. Dit moet dan uitslagen en podiumplekken als resultante hebben. Hierdoor wordt WV de IJsselstreek een interessante partner voor mogelijke sponsoren.

Voor de Nieuwelingen en Junioren wordt vanuit een nieuwe hoek, te weten Regionaal Training Centrum Stedendriehoek gevestigd te Apeldoorn, aangeboden om talenten te begeleiden. Dit allemaal binnen de kaders van de eigen vereniging. Hierdoor kunnen we de renners iets extra’s bieden op het gebied van training. Allemaal met doel om de wielersport breder en aantrekkelijker te maken. Een wellicht krom vergelijk is te trekken naar de KNSB. Door voldoende middelen beschikbaar te stellen zal het talent zich kunnen ontwikkelen, waardoor topprestaties gehaald kunnen worden. In extremis zien we nu bij de Olympische Spelen het aantal schaatsmedailles wat Nederland binnen haalt. Misschien lijkt het op dagdromen of opportunisme echter vooruit kijken, met de wetenschap wat achter ons ligt, zal ons verder brengen.

Tenslotte, zoals op diverse fora al gemeld, WV de IJsselstreek mag dit jaar het NK masters organiseren welke in Garderen zal worden gehouden. Dit allemaal rond het 60 jarig bestaan van WV de IJsselstreek. Vele handen maken het werk licht hierbij. Ik reken erop dat als u wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan dit evenement, u hier ook positief op zal reageren. Samen kunnen we er iets moois van maken!

Tot zover,

Frank